Læring, udfordring og oplevelse

Ungdomsskolen tilbyder rigtig mange valgfag og muligheder for en aktiv og anderledes fritid med kammeratskab, engagement og begejstring.
Alle dine muligheder kan ses her på hjemmesiden, hvor vi løbende lægger hold på.

Målgruppe

Alle fra 7. klasse til 18 år og bosat i Hedensted Kommune kan deltage.
Du kan vælge frit mellem alle tilbuddene, uanset hvor undervisningen eller aktiviteten foregår. Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten

Forventninger til dig

At du kun melder dig til det, du kan overkomme!
At du melder afbud, hvis du bliver forhindret!
At du møder til tiden og er ansvarlig overfor lokaler og materialer!
At du er aktiv og positiv samt en god kammerat!

Meddelelser på SMS/mail

Vi sender ofte meddelelser med hold-info på sms eller mail til dig, f.eks. ændringer, aflysninger eller bare påmindelser. Sørg derfor for, at din profil er opdateret, så du modtager relevant information.

Idéer til nye hold

Har du ønske om et nyt hold og ved du evt. andre, som er med på din ide, så kontakt Tanja Vestergaard på tlf. 2154 6787 og få en snak om mulighederne.
Ungdomsskolen Hedensted