Bestyrelse Lokalforeningen Talentspejderne i Hedensted Kommune
pr. 03.05.17

Daniel Danielsen

Per Møller

Kurt Nielsen

Marianne Saxtofte

Marie Würtz

Tove Marie Otte - 1. suppleant

Birgit Fisker - 2. suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde.

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne Hedensted