Trivsel eller mistrivsel


Vi har i SSP stort fokus på børn og unges trivsel. Det er veldokumenteret at børn og unge der mistrives, kan få svære ar på sjælen, der gør voksenlivet svært at håndtere.

  • Du kan læse mere om forebyggelse af mistrivsel i skolen her

Ligeledes er det dokumenteret at børn, der mistrives, set fra en kriminalpræventiv vinkel er i risikogruppen for at udvikle et misbrug (alkohol/euforiserende stoffer) eller få en kriminel løbebane.

Set ud fra en sundhedsfagligvinkel kan de unge udvikle selvskadende adfærd.

Ved en tidlig opsporing af mistrivsel hos et barn eller en ung kan vi og vores netværk i mange tilfælde hindre, at tilstanden får lov at udvikle sig.

SSP-koordinatorerne


Område Vest:

René Rørvig
Tlf. 7975 5542 
Mobil: 2154 6226
Mail: rene.roervig@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Øst:

Lone Toft Jensen
Tlf. 7975 5548
Mobil: 3053 5325
Mail: lone.toft@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Midt:

Birgit Fisker
Tlf. 7975 5546
Mobil: 4055 2133
Mail: birgit.fisker@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk