Straffeattester


Klik på billedet for at se det stort

Den private straffeattest

En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer (Narkotikaloven).

 

Din private straffeattest udfærdiges af Kriminalregisteret, som opbevarer oplysninger om dine lovovertrædelser. Oplysningerne vil stå på din private straffeattest i 2-5 år.

 

Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder

Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder de samme oplysninger som din private straffeattest. Derudover indeholder denne straffeattest også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.

Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregisteret. Kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger, fx i forbindelse med behandling af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Billedet viser, hvor længe en lovovertrædelse bliver stående på din straffeattest ("straffeattest til politiet" svarer til en offentlig straffeattest).

SSP-koordinatorerne


Område Vest:

René Rørvig
Tlf. 7975 5542 
Mobil: 2154 6226
Mail: rene.roervig@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Øst:

Lone Toft Jensen
Tlf. 7975 5548
Mobil: 3053 5325
Mail: lone.toft@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Midt:

Birgit Fisker
Tlf. 7975 5546
Mobil: 4055 2133
Mail: birgit.fisker@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk