Festkultur

Hvornår begynder de unge at drikke?

 • Det er op til forældrene at vurdere, hvornår den unge er parat til at drikke - dit barn drikker mindre, hvis du sætter grænser for det
 • Som udgangspunkt skal børn/unge under 16 år ikke drikke alkohol
 • Lad være at lære dit barn at drikke hjemmefra - det fører til, at unge drikker mere
 • Tal med dit barn om, hvordan man siger nej til alkohol - det er en styrke, at de unge ved, at der er andre, der heller ikke drikker
 • Når de unge går ud, så aftal med dem, hvem de går ud sammen med - det giver sikkerhed for begge parter

Forfester

 • Alkohol er ikke nødvendigt for at komme i stemning til den efterfølgende fest
 • Hjælp de unge med forfesten: Bliv i voksengruppen enige om at etablere rammerne ved at stille lokaler til rådighed samt være til stede i et vist omfang
 • Sørg for, at der er noget at spise - så slår alkoholen ikke så hårdt

Hjemkomsttidspunkt

 • Aftal altid hjemkomsttidspunkt før dit barn tager afsted til fest
 • Du kan være sikker på, at alle de andre ikke må komme senere hjem - spørg evt. efter telefonnumre på de, der må. Det overflødiggør yderligere diskussion

Hjemkomsttransport

 • Aftal forældrene imellem, hvem der henter og bringer - dem, man har med ud, skal også med hjem
 • Når de unge bliver ældre, sørger de i højere grad selv for transport. Giv den unge penge med til taxa, hvis alle andre aftaler glipper
 • Fortæl dit barn, at du som forælder altid kan kontaktes, hvis der opstår problemer

 

Fælles ansvar blandt forældre

Brug de andre forældre

 • Lav et forældrenetværk! Udveksel telefonnumre og aftal, at det er i orden at kontakte hinanden, hvis der er noget, man undrer sig over. Så kan man få be- eller afkræftet en mistanke
 • Hjælp med at opfordre alle forældre til at komme til forældremøderne. Ring til eller tag gerne hen til de forældre, der ikke dukkede op, fortæl om arrangementet og foreslå, at I følges ad næste gang, der er møde
 • De unge er mere trygge, når de voksne snakker sammen - så ved de, hvad holdningen blandt kammeraternes forældre er

Lad en voksen være i nærheden ved fester

 • Ved fester prøver unge ”voksenadfærd” af. Det skal voksne have respekt for og ikke blande sig i mere end aftalt
 • Omvendt skal de være i nærheden, hvis festen udvikler sig anderledes end aftalt: Uønskede gæster, nogen bliver syge, festen løber løbsk osv
 • I nærheden kan også være hos naboen, og så skal man passe på, at festen her ikke overstiger festlighederne hjemme hos én selv

SSP-koordinatorerne


Område Vest:

René Rørvig
Tlf. 7975 5542 
Mobil: 2154 6226
Mail: rene.roervig@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Øst:

Lone Toft Jensen
Tlf. 7975 5548
Mobil: 3053 5325
Mail: lone.toft@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk

 

Område Midt:

Birgit Fisker
Tlf. 7975 5546
Mobil: 4055 2133
Mail: birgit.fisker@(if you can see this please update your browser)hedensted.dk