Ungdomsskolebestyrelsens opgaver

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i lov om ungdomsskoler.

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for virksomheden i ungdomsskolen.

Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og af den af kommunalbestyrelsen vedtagne plan for ungdomsskolevirksomheden.

Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.

Bestyrelsen

Fra januar 2018

Torsten Sonne Petersen
(Byråd)

Peter Sebastian Petersen
(Byråd)

Lone Hansen
(udpeget af Byråd)

Jørn Eskildsen
(Arbejdsgiver)

Jane Brandt-Hansen
(Arbejdstager)

Lise Marie Amtoft
(Medarbejder)

Michael Elsborg
(Medarbejder)

Martine Ulstrup Aagaard
(Ungerepræsentant)

Kasper Aagaard Rasmussen
(Ungerepræsentant)

Grethe Riber Dam 
(Ungdomsskoleleder)

Nikolaj Daugaard Hansen
(Viceskoleleder)