Ungdomsskolebestyrelsens opgaver

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i lov om ungdomsskoler.

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for virksomheden i ungdomsskolen.

Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og af den af kommunalbestyrelsen vedtagne plan for ungdomsskolevirksomheden.

Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.

Bestyrelsen

Fra januar 2014

Formand
Torsten Sonne Petersen
(Byråd)

David Stenvang
(udpeget af Byråd)

Jesper Lund
Suppleant for Daniel Toft Jakobsen
(Byråd)

Henning Dam
(Arbejdsgiver)

Finn K. Pedersen
(Arbejdstager)

Daniel Dohn Danielsen
(Medarbejder)

Jesper Ladegaard Fogh
(Medarbejder)

Grethe Riber Dam 
(Ungdomsskoleleder)

Nikolaj Daugaard Hansen
(Viceskoleleder)

Mathilde Grønkjær Nielsen
(Ungerådet)