Go- og Bo-Kartkørsel

For at køre Go- og Bo-kart skal du aflevere en tilladelse med forældreunderskrift. Hent tilladelsen her, print, læs, få underskrift og medbring den ved første køredag.

Ture og rejser

Ved en række af vores aktiviteter ud af huset beder vi forældre om at have drøftet formål og rammer samt hensigtsmæssig adfærd med de unge. Du/I modtager en skrivelse fra os vedr. dette.