Ungdomsskolen Hedensted driver 3 specialundervisningstilbud

Ungdomsskolens dagundervisning har som formål at hjælpe unge til at tro på egne evner og at have mod på tilværelsen, så de er klar til at tage uddannelses- eller arbejdsmæssige udfordringer op efter endt skoleforløb. Det kræver

·         udvikling af modenhed og

 

·         oplevelse af at kunne noget og at ville noget

 

·         at høre til i et eller flere fællesskaber

Gennem et ungemiljø præget af tryghed, faste rammer i skolestrukturen og nære relationer, arbejder vi målrettet på, at alle unge føres op til Folkeskolens afgangseksamen i fagene dansk, engelsk og matematik.

Pædagogisk arbejder vi med en høj grad af fleksibilitet og tilstræber at møde unge, hvor de er og med akkurat de værktøjer, der skal til for i samarbejde med forældre at skabe faglig, personlig og social udvikling. De unge styrkes i kompetencerne i KLAR til Læring, som en naturlig del af den dannelsesopgave, dagundervisningen står for.

Efter Ungdomsskolen skal de unge oftest i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. For at sikre den bedst mulige overgang til det begyndende voksenliv samarbejder den unge, forældre og skolen løbende med UU-vejledere, PPR-psykologer, Børn og Familier, Ungeenheden m.fl.

Dagundervisningen er opdelt i tre afdelinger, varierende i størrelse fra ca. 8 – 16 unge per afdeling. Eleverne modtager undervisning i dansk, matematik og engelsk.
Se endvidere beskrivelserne af hver enkelt afdeling i menuen til venstre.

Målgruppe

Optagelse

Lovgrundlag 

 

 

Yderligere oplysninger


 

Kontakt


Nikolaj Daugaard Hansen
Viceskoleleder

Email: Nikolaj Daugaard Hansen

Sikker post, personlig henvendelse: Ungdomsskolen Hedensted

Sikker post, virksomhedshenvendelse: Ungdomsskolen virkpost


Tlf. 7983 3115 / 2311 7842